BioTech® Mill 10 teknologian avulla biojätteestä jalostetaan uutta kasvualustaa asiakkaan luona, olipa asiakkaana yksittäiset ihmiset, yritykset tai elinkeinon harjoittajat, eli siellä missä jätemateriaalia on. 

Laite murskaa, hienontaa sekä sekoittaa biojätteen ja samalla siihen annostellaan tarvittava määrä ProBIO Tech® -mikrobiseosta. Tarvittaessa massaan voidaan lisätä ohjatun järjestelmän avulla mm. biohiiltä, turvetta ja tai uusiutuvaa sammalta sekä muita erilaisia biojakeita, kuten leikkuujäteitä, oksia, risuja, multaa, soraa tms.

ProBIO Tech® -mikrobiseos nopeuttaa merkittävästi biomassan kompostoitumista, vähentää kasteluveden pintajännitystä ja auttaa kasveja hyödyntämään tehokkaasti käsiteltyyn kasvualustaan sitoutuneita ravinteita, lannoitteita ja absorptiovettä.

Kaikki ProBIO Tech® mikrobiseokset ovat 100%:n luomutuotteita, joilla on tutkitusti positiivinen vaikutus kasvien kasvuun sekä eläinten hyvinvointiin.

BioTech® Mill menetelmä – Kiertotaloutta parhaimmillaan

ProBIO Tech® tuotteet sekä BioTech® Mill on laajasti patentoitu menetelmä, jonka avulla erilaiset biojätteet voidaan palauttaa uudelleen luonnon kiertokulkuun. Järjestelmän läpi kulkiessaan biojäte ja muut lisäaineet ensin murskataan tehokkaan kaksiakselisen murskainyksikön avulla. Murskausvaiheessa lisätään valitut muut lisäaineet, minkä jälkeen jätemassa siirtyy hihnalle, jossa siihen annostellaan kasvua edistävää ja hyviä mikrobeja sisältävää ProBIO Tech® mikrobiseosta.

Tarvittaessa biomassaan voidaan lisätä ohjatun järjestelmän avulla biohiiltä, puhdasta turvetta, uusiutuvaa sammalta tai muita biojakeita. Käsitelty biomassa siirtyy kuljetushihnan avulla suoraan peräkärryyn, kauhakuormaajaan tai vaikkapa suursäkkiin tai se voidaan aumata odottamaan lopullista sijoituspaikkaa.

Lopputuloksena syntyy ProBIO Tech® Superkasvualusta, joka on aumauksen jälkeen erittäin ravinteikas ja kasvitaudeista vapaa kasvualusta.

Lataa tuotekortti (pdf)

Ekologinen ja ekonominen ratkaisu

  • Biojätteen käsittely tapahtuu asiakkaan luona
  • Biojäte on uudelleen hyödynnettävissä kasvualustana
  • Golf- ja jalkapallokenttien holkitus- ja leikkuujäte voidaan hyödyntää maanparannuksessa
  • Kauppapuutarhojen ja kasvihuoneiden kasvualustat voidaan muokata uudellen käytettäväksi
  • Eläinten kuivikkeet ja lannat voidaan hyödyntää kasvualustaksi

BioTech® Mill teknologia on helposti skaalattavissa asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Kokoluokka on vapaasti valittavissa.

BioTech® Mill teknologiaan on asiakkaan mahdollista saada rahoitus, edellyttäen rahoituskelposuutta.

MENETELMÄPATENTIT

– Suomi 17.3.2020 / Pat.nro FI 128349 B 

– Eurooppa 13.4.2023 / Pat.nro EP 3608301